English
Česky
VDM Power Convertor

VDM Power Convertor byl navrhnut pro bezproblémové připojení nápojového automatu na barel s vodou, pokud není možné v daném umístění zajistit napojení automatu na vodovodní řád. VDM Power Convertor se zapojí místo elektromagnetického ventilu na jedné straně a na druhé straně na čerpadlo na 12V nebo 24V, podle typu čerpadla. VDM Power Convertor se pak celý zapojí do zásuvky 230V uvnitř automatu. Tímto je zajištěno, že automat je schopen bezproblémově / dlouhodobě čerpat vodu z barelu, aniž by došlo k poškození ovládací elektroniky, jako se tomu stává v případě, že se čerpadlo zapojí přímo bez VDM Power Convertoru.

VDM Power Convertor pak disponuje stavovou diodou zelené barvy, která slouží jako indikátor "připraveno k provozu", dále se na VDM Power Convertoru nachází červená dioda, která se rozsvítí v případě, že je v provozu čerpadlo - "čerpání vody z barelu". VDM Power Convertor je vybaven pojistkou, tudíž je chráněn samotný vstup automatu, tak čerpadlo. Pokud pojistka vyhoří, zelená dioda zhasne a je nutné zjistit příčinu vypálení pojistky - zadřené čerpadlo, přepětí v síti, přepětí na výstupu automatu.

Aktuálně je VDM Power Convertor otestován 100%-ně na automatech společnosti RHEA Vendors v kombinaci s čerpadly Německé značky COMET Elegant 12V a 24V.

Krytí VDM Power Convertoru je IP67, tudíž pro použití v nápojových automatech umístěných venku je zcela ideální.

VDM Power Convertor lze případně upravit i pro použití v automatech dalších značek s jinými typy čerpadel.

info@lizard-sw.com

VDMPC - zakladni deskaVDMPC - konstrukce

 

VDM Power ConvertorVDMPC - diody

Bližší informace Vám rádi poskytneme na adrese: info@lizard-sw.com
Hlavní vlastnosti převodníku...
image

Komunikuje s automaty SANKEY VENDING, RHEA Vendors, Wittenborg, Zanussi,...

Vending machine